Eiken Bijgebouw Pakket thumbnail

Eiken Bijgebouw Pakket

Published Jun 18, 22
2 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Bijgebouw Prefab

Opmerking: zolang de beroepsprocedure aan de gang is, mag u het werk hoe dan ook niet aanvatten. Schema 1: Aanvraagdossier indienen Ontvankelijkheids- & volledigheidsonderzoek Eventueel inwinnen van externe adviezen Opmerking: Deze lijst van toe te voegen documenten is niet volledig. Voor bepaalde werken volstaat een eenvoudige dossiersamenstelling - meldingsplicht bijgebouw. Voor technische werken en terreinaanlegwerken gelden dan weer andere documenten.

Indien u een melding heeft ingediend, maar na controle van het dossier blijkt dat de gemelde werken vergunningsplichtig zijn, dan wordt u hiervan in kennis gesteld binnen 20 dagen na indiening van de melding (bijgebouw hout). Eventueel openbaar onderzoek van 30 dagen max (zelf bijgebouw metselen). 105 dagen Beslissing gemeente 1) Aanvraag U hoeft de aanvraag niet persé zelf te doen - bijgebouw steen - houten poolhouse.Het is van belang dat u meteen een volledig dossier binnenbrengt - garage bijgebouw. De vereiste documenten hangen af van de activiteiten die u plant, we spreken over een eenvoudige dossiersamenstelling of een uitgebreide dossiersamenstelling. eiken bijgebouw pakket. Een uitgebreide dossiersamenstelling is enkel nodig indien er een architect vereist is. Bij de eenvoudige dossiersamenstelling kunt u het dossier zelf in elkaar steken - bijgebouw vergunningsvrij.Verschillende formaten in eenzelfde dossier moeten worden vermeden; • minstens 6 kleurenfoto’s van het terrein of gebouw en aanpalende percelen; • beschrijvende nota; • statistisch formulier; www. zemst.be Het meldingsdossier bestaat uit dezelfde documenten als een aanvraagdossier met een eenvoudige dossiersamenstelling, maar moet slechts in 2-voud worden ingediend. U moet het dossier, hetzij persoonlijk of via uw architect, hetzij per aangetekende zending, indienen bij de gemeentelijke dienst Stedenbouw. eiken poolhouse.

De administratieve belasting is afhankelijk van de aard van de aanvraag. Indien de aanvraag onvolledig wordt bevonden, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht binnen 30 dagen na indiening van de aanvraag. max. 30 dagen max. 75 dagen Bij een eenvoudige dossiersamenstelling dienen de formulieren slechts in 5-voud te worden aangemaakt.

Vergunning Bijgebouw2) Openbaar onderzoek De bedoeling van een openbaar onderzoek is om de omwonenden de kans te geven om hun eventuele bezwaren tegen een mogelijke toekenning van de bouwvergunning te uiten - gemetst bijgebouw. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt dan of daarmee rekening kan worden gehouden - eiken bijgebouw op maat. Een openbaar onderzoek is niet altijd nodig, het zal dan ook enkel door de gemeente worden gestart als er daartoe een noodzaak is. schuur bijgebouw. houten poolhouse.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Latest Posts

Parkstone Real Estate

Published Feb 08, 24
7 min read

Slimme Alarmsystemen - Bauhaus

Published Jan 05, 24
7 min read